Hagnes-elva


Hagnesvassdraget er et lakseførende sidevassdrag til Numedalslågen.
Vassdraget går gjennom Sandefjord og Larvik kommuner i Vestfold.
Fiskesesongen varer fra 15. August til 10. Oktober.
Den seine fiskesesongen skyldes at laksen kommer seint på elva, da den gjerne står og venter på høstflommen. Det blir tatt nygått luset fisk og fisk som har stått en stund.

Det oppfordres til at farget fisk og hunnlaks slippes tilbake i vassdraget.


Foruten «laksauri» ( laks ett år i sjøen) blir det tatt mest laks opp mot 5-6 kg, såkalte «pundinger», men det hender også at det biter på en storlaks i ny og ne.

Den største kjente laksen tatt på sportsfiskeredskap var på over 15 kilo for to år siden. Det er på stamfiske registrert laks på over 20 kilo

Det er tre av elvene i vassdraget som har interesse for en laksefisker.
Det er Hagneselva, Svartåa, og Skorgeelva.
Vassdraget munner ut i Lågen gjennom Åsrumvannet,
som bare ligger et lite steinkast fra Lågen.

I Hagneselva som starter i utløpet av Goksjø er det flere fine kulper og spennende stryk, her er det også flere steder hvor det er mulig for fluefiskeren å prøve lykken. I Svartåa som renner ut i Hagneselva i den nedre halvdel er det med suksess bygd laksetrapp. Dette er i Bakkanefossen. Under regnrike høster kan fisken vandre nesten helt opp til Rønningsvannet.

Det foregår ikke organisert laksefiske på oppsiden av Bakkanefossen i Svartåa da vi ønsker at dette skal være naturlige gyteområder uten særlige påvirkninger.

Svartåa renner stort sett gjennom skog og er avhengig av regn for at det skal bli et godt fiske. Siden Svartåa er så-pass lita blir det fort trangt enkelte steder, og da gjelder det selvsagt å være høflig og rullere på plassene.

Det mest brukte området er mellom Holmenbrua, Skolifossen i Hagneselva og Bakkanefossen i Svartåa. Dette kan være godt utgangspunkt for de som ikke har besøkt vassdraget før.